Lihas & Niveltoimi

Dry Needling

 • Dry Needling on akupunktioneulalla tehtävää hoitoa.
 • Menetelmää käytetään myofaskiaalisen kivun hoitoon,neula ohjataan kivun aiheuttavaan triggerpisteeseen.
 • Myofaskiaalinen kipu on peräisin lihashermoliitoksesta, jossa vapaat hermopäätteet ovat herkistyneet, (motorinen päätelevy, triggerpiste).
 • Dry Needling -hoidolla pyritään" sammuttamaan" herkistynyt triggerpiste.
 • Neulan osuessa triggerpisteeseen on mahdollista saada aikaan paikallinen lihasnykäys. Tätä kutsutaan englanniksi nimellä " Local twitch response".
 • Lihasnykäys mahdollistaa kipuoireiston katkeamisen nopeasti ja tehokkaasti. Kehon omat paranemisprosessit käynnistyvät ( esim. anti-inflamatoriset vaikutukset).
 • Jopa 85% potilaista, joilla on kroonista kipua on myös myofaskiaalinen kipuoireisto.
Triggerpiste
 • Erittäin herkkä/ärtynyt piste lihaksen sisällä olevassa lihassäikeessä, mikä on herkistynyt kompressiolle, venytykselle ja kuormitukselle.
 • Paikallisen kivun lisäksi triggerpisteeseen liittyy usein heijastekipu, mikä on kauempana itse triggerpisteestä.
 • Vahva tieteellinen näyttö, että triggerpisteet ovat yksi yleisempiä kivun aiheuttajia tuki-ja liikuntaelinvaivoissa.
Myofaskiaalisen Triggerpisteen patofysiologia
 • Lihakseen kohdistuva "vaurio" esim. trauma tai toistuva rasitus/kuormitus voi aiheuttaa- vaurion sarkoplasmakalvoston retikulumiin, mikä usein johtaa kontrolloimattomaan kalsiumin vapautumiseen. -> Tämä puolestaan aiheuttaa sarkomeerin kontraktuuran (supistustilan).
 • Suuri määrä "lyhentyneitä sarkomeereja" ja lihassoluja aiheuttavat tiukan lihasjuosteen. Havainnoidaan mm. palpoimalla lihaksistoa, ultraäänellä sekä MRI-kuvantamisella.
 • Pitkittynyt sarkomeerin supistuminen lisää solun energiasaannin tarvetta sekä aiheuttaa painetta hiusverisuoniin, mikä vähentää solun energiantuotantoa (Energia kriisi). -> ATP:n puutteen vuoksi solun kyky säädellä kalsium-ionien vapautumista sarkoplasmakalvostosta alenee, mikä ylläpitää supistustilaa.
Triggerpistehoidon tavoitteet/hyödyt
 • Vapauttaa lyhentynyt sarkomeeri.
 • Lisätä paikallista verenkiertoa.
 • Estää paikallista tulehdusprosessia.
 • Akupunktioneuloilla hoitaminen kohdistuu tarkasti kipualueeseen, vaikka se olisi syvällä ja muiden lihasten alla.
 • Tehokas psykologinen vaikutus, mikä laukaisee potilaan kehon omat luonnolliset paranemisprosessit.
Hoidettavia kipu tiloja / ongelma alueita joita teen viikoittain
 • Selkärangan kipu-/särkytilat, hermoheijastekivut käsissä/jaloissa.
 • Leikatut selkäranka ongelmat, joita ei manuaalisin/mekaanisin hoidoin voida toteuttaa.
 • Tennis-/golfkyynärpääongelmissa Dry Needling on erittäin tehokas hoitomuoto, pitkäänkin vaivanneet tenniskyynärpääongelmat ovat poistuneet vallan Dry Needling hoidoin verrattuna siihen, kuinka niitä on aikaisemmin yritetty hoitaa erilaisin kipu-tulehduslääkkein ja  kortisonipistoksin, saavuttamatta minkäänlaista apua tilanteeseen.
 • Olkapään eri asteiset kiputilat/liikerata ongelmat olkapään alueella.
 • Pääkipuja on eri tyylisiä ja eri alueilla pään osalla, näillekin on omat neulotuksensa! Esim. pääkivut niskan/ kallonpohjan alueilla, ohimo/silmien alueen kivut.
 • Migreenin hoitaminen Dry Needling menetelmin on tuottanut aivan loistavia tuloksia asiakkaillani.
(c) Jari Niininen 2018, All Rights Reserved
Osumalaskuri: 96462