Lihas & Niveltoimi

Lihasenergiatekniikka

MET-tekniikoita hyödynnän hoitomuodoissani mm. Jäsenkorjaaminen ja Mobilisoiva hieronta.

Lihasenergiatekniikka on hoitomuoto, jota käytetään nivelen liikelaajuuden – eli liikkuvuuden parantamisessa tai kehittäessä heikon lihaksen voimantuottoa. Lisäksi sillä voidaan hoitaa nivelten toimintahäiröitä.

MET-tekniikan käyttö venytyksissä perustuu lihasjännityksen jälkeiseen rentoutumiseen (postisometrinen relaksaatio) sekä lihaksen jännityksen aikaiseen vastavaikuttajalihaksen rentoutumiseen (resiprokaalinen inhibitio). Kyseiset rentoutumiset ovat hermostollisia mekanismeja.

Postisometrista relaksaatiota hyödynnetään siten, että:
– Terapeutti vie nivelen sellaiseen asentoon, että venytys tuntuu selkeästi
– Hoidettava jännittää lihastaan venytyksen aikana (isometrisesti) n. 5-10 s.
– Hoidettava rentouttaa lihaksensa. Välittömästi tämän jälkeen venytystä voidaan lisätä rauhallisesti n. 10 sekunnin ajan. Tänä aikana venytyksen vastus pienenee merkittävästi.
– Jännitys – rentoutusjakso toistetaan 2-4 kertaan kunnes liikkuvuus ei mainittavasti enää lisäänny tai jos niveleen syntyy kipua.
Yleensä liikkuvuus lisääntyy huomattavasti venytyksen aikana.

Resiprokaalista inhibitiota (RI) voidaan käyttää mm. sellaisissa tilanteissa, jossa jokin lihas on erityisen kireä. Tällöin se vaikuttaa vahvasti myös vastavaikuttajalihasten toimintaan. Yleisenä esimerkkinä lonkankoukistajan kireys (hypertoninen m. iliopsoas) vaikuttaa lonkan ojentajan – ison pakaralihaksen heikkouteen tai huonoon aktivoitumiseen (hypotoninen m. gluteus maximus).
RI:ta voidaan käyttää tässä tilanteessa siten, että pakaralihaksen venytyksen aikana jännitetään venytystä vastaan, jonka aikana lonkankoukistaja rentoutuu. Mitä voimakkaampi jännitys on, sitä enemmän vastavaikuttajalihas rentoutuu.
MET-tekniikalla voidaan hoitaa myös nivelten toimintahäiriöitä terapeutin avustamana. Yksi käyttökohde on esimerkiksi ristiluun kiertymien (SI-nivelen toimintahäiriö) hoito. Tällöin asiakas käyttää hyväksi omaa lihasvoimaansa kiertymien korjaamiseen. Tekniikka on täysin sama, kuin MET-venytyksissä.
(c) Jari Niininen 2018, All Rights Reserved
Osumalaskuri: 96459